تمسک به قرآن واهل بیت  تنها راه وحدت ونجات

واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تَفَرَّقوا (آل عمران آیه 103) ثعلبی متوفای 427ه.ق ازمفسرآن اهل سنت در تفسیر آیه شریفه از امام صادق علیه السلام نقل کرده  که فرمود نحن حبل الله الذی قال الله ((واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا )) وما اهل بیت همان ریسمان خداوندی هستیم که خداوند در قرآن فرموده همگی به ریسمان خدا چنگ بزنید ودچار تفرقه نشوید ((تفسیر ثعلبی الکشف والبیان ج 3ص163))  و((شواهد التنزیل ج1ص168ح177)) و(( قندوزی از ثعلبی در ینابیع الموده لذوی القربی  ج1ص356وج2ص368و440)) و((الصواعق المحرقه باب حادی عشر فصل اول ص151))

وهمچنین حاکم حسکانی متوفای حدود 470 هق ازعلمای اهل سنت نیز از رسول اکرم نقل کرده که فرمود  ((هر کس دوست دارد که سوار کشتی نجات شود وبه ستون قابل اعتماد تکیه کند وبه ریسمان محکم الهی چنگ زند علی را ولی خود انتخاب کند وفرزندان  هدایت گر علی را امامان خویش قرار دهد)) شواهد التنزیل ج1ص168ح177

 ودر بعضی از  روایات آمده است که نبی مکرم اسلام  صلی الله علیه وآله وسلم فرمودند .......