عده‌ای از افراد به اصطلاح روشن‌فکر و غرب‌زده، چه شیعه و یا مذاهب دیگر، به هر دلیلی و قصدی شبهه‌ای مطرح می‌کنند، به این عنوان «که عصمت اهل بیت واقعیت ندارد، چون خود اهل بیت به عصمت خودشان اقرار و اشاره نکردند و در زمان‌های بعد، عالمان دینی بحث عصمت را مطرح و بیان کردند.» و متأسفانه دشمنان فرصت‌طلب هم ازآب گل‌آلود ماهی می‌گیرند و از این شبهات به نفع خود و به ضرر مذهب تشیع استفاده می‌کنند.

پاسخ: اولاً اگر عالمان دینی بحثی را  مطرح می‌کنند، در تأیید و دفاع از مکتب اهل بیت است و بر اساس روایات خود اهل بیت حرف می‌زنند. مبنا و ملاک صحت و حجت حرفشان، قرآن و سیره رسول خدا و اهل بیت است و عصمتی را مطرح و بیان کردند که قطعاً خود اهل بیت و رسول خدا بدان اشاره و اقرار داشتند.
ثانیاً: این‌که گفتند اهل بیت به عصمت خودشان اشاره نکردند، کاملاً حرف اشتباه و سستی است؛ فقط کافی است در منابع حدیثی و کلامی مذهب تشیع کلمات «معصومون و مطهرون و طهّرنا و عصمنا» را جستجو کنند، متوجه می‌شوند که ده‌ها کتاب وجود دارد که به عصمت اهل بیت از زبان خودشان اشاره دارد، و جالب این‌که بحث (عصمت ائمه از زبان خودشان) نه‌تنها در منابع شیعه، بلکه در منابع اهل سنت هم وجود دارد. بر این اساس در متن حاضر اشاره خواهیم کرد به بخشی از منابع معتبر شیعه، که حتی در زمان خود معصومین نوشته شده است. مانند:

1- امیرالمؤمنین (علیه السلام) فرمود: خداى تبارك و تعالى ما را پاكیزه نمود و معصوم قرار داد و ما را بر خلقش گواه ساخت و در زمینش حجت نهاد و ما را همراه قرآن و قرآن را همراه ما قرار داد، نه ما از آن جدا شویم و نه او از ما جدا شود.[1]