جهان اسلام و تهدیدهای پیش رو

تهدیدات متوجه جهان اسلام درحال‌حاضر را می‌توان چنین برشمرد:

1ــ طرح خاورمیانه‌ای امریكا: این طرح، از عراق شروع شده و علیرغم زمین‌گیركردن امریكا در باتلاق، ادامه آن در دیگر نقاط مانندسوریه، لبنان و ایران، منتفی نیست؛ ضمن‌آنكه نفس حضور گسترده و نظامی امریكا در منطقه كه علاوه بر نفت و سایر عناصراقتصادی، تثبیت موقعیت امنیتی اسرائیل و ممانعت از گسترش اسلام سیاسی را نیز مدنظر دارد، به‌خودی‌خود یك تهدید عمده واساسی به‌شمار می‌رود.

2ــ تلاش رسانه‌ای غرب برای ارائه چهره‌ای موهن از اسلام و مسلمانان ــ كه به‌ویژه پس از واقعه یازدهم سپتامبر و متهم‌شدن گروههای اسلامی به دست‌داشتن در آن، ابعاد بسیار وسیع‌تری یافته است ــ ممكن است خطراتی را متوجه مسلمانان سازد كه به‌راحتی قابل جبران نباشند.

....

3ــ پدیده جهانی‌شدن كه درحال‌حاضر از نظر فرهنگی در حال رواج گسترده فرهنگ و تفكر غربی و كمرنگ و خنثی‌كردن فرهنگ واندیشه اسلامی به‌ویژه در میان نسل جوان است و به لحاظ اقتصادی و سیاسی، تضعیف استقلال و حاكمیت كشورهای اسلامی را دنبال می‌كند، در نوع خود یك تهدید اساسی به‌شمار می‌رود. باید توجه داشت كه پدیده جهانی‌شدن دارای دو بعد اصلی پروسه‌ای و پروژه‌ای است و نمی‌توان بدون تفكیك این پدیده به دو بعد مزبور، قضاوت واقع‌بینانه‌ای درباره آن داشت.

4ــ رشد گروههای متحجر و افراطی در جهان اسلام حیثیت و امنیت جهان اسلام را به خطر انداخته است. درواقع گرچه بخشی ازامت اسلام در اثر انقلاب اسلامی، بیدار شده‌اند و برای قیام علیه وضعیت نامطلوبی كه بر اثر سلطه‌گری‌های ظالمانه غرب در جهان ایجاد گردیده‌اند، آماده هستند، اما تاكنون برای مدیریت این ظرفیت، هیچگونه راهكار صحیحی ارائه نگردیده است و لذا بسیاری از این افراد جذب گروههای افراطی شده‌اند و این فرایند همچنان تداوم دارد. در حقیقت، باید گفت: بخشی از حركت ما در ایران، از یك دهه قبل تقریبا درون‌گرا شده و نتوانسته است بسیاری از مسلمانان عدالتخواه و پرانگیزه را به همراهی با خود امیدوار سازد. طبعا در چنین شرایطی، بهترین عرصه برای خودنمایی گروههای افراطی، كه عملكرد آنها جز به زیان اسلام و مسلمانان نیست، آماده می‌شود.