چهار فقیه بزرگ اهل‌سنت به‌طور مستقیم یا غیر مستقیم در محضر حضرت امام صادق (علیه السلام) شاگردی کردند و به عظمت علمی ایشان اعتراف کرده‌اند.
ابوحنیفه و مالک بن انس شاگرد امام صادق بودند چه در فقه و چه در طریقت، بسیار تحت تاثیر ایشان بودند و مالک، استاد شافعی است و شافعی مردم را به فرزندان پیامبر (صلی الله علیه و آله) رهنمون می‌ساخت كه با آنان ارتباط خانوادگی برقرار كنند و از علم آنان بهره بگیرند. احمد‌ بن حنبل ده سال از او آموخت. این‌ها امامان چهارگانه اهل سنت هستند که مستقیم و غیر مستقیم شاگرد امام صادق بودند.(الإمام جعفر الصادق، ص3)
سوال این‌جاست: این چهار امام و فقیه اهل سنت که الان امام چهار مذهب هستند، «مذهب شافعی، مالکی، حنبلی، حنفی» که اهل سنت از آن‌ها تقلید می‌کنند، مگر شاگردان مکتب اهل بیت نبودند؟ الان فقه جعفری، (شیعی)، چه جایگاهی نزد اهل سنت دارد؟

پی‌نوشت:

عبد الحلیم الجندی، عالم سنی، الإمام جعفر الصادق ( ع)، تحقیق : إشراف : محمد توفیق عویضة،1397 - 1977 م، مطابع الأهرام التجاریة – القاهرة،ص3« فلقد تتلمذ أبو حنیفة ومالک للإمام الصادق، وتأثر کثیرا به ،سواء فی الفقه أو فی الطریقة. ومالک شیخ الشافعی والشافعی یدلى إلى أبناء النبی بأسباب من العلم والدم. وقد تتلمذ له أحمد بن حنبل سنوات عشرة. فهؤلاء أئمة أهل السنة الأربعة، تلامیذ مباشرون أو غیر مباشرین للإمام الصادق.»