دانشمند اهل سنت: «حسن بن فرحان المالکی»[1] از محققان اهل سنت عربستان واز شاگردان شیخ عبدالعزیز بن باز  در نقد غلو اندیشی و افراط گرایی علمای عربستان می‌گوید:

عجب این است که علمای عربستان نه در مساله تبرک، موضع معتدل اهل‌سنت را در پیش گرفته‌اند و نه در موضوع توسل، دیدگاه معتدل حنابله را پذیرفته‌اند، نه در قضاوت پیرامون اشخاص معین، از اعتدال ابن تیمیه الگو گرفته‌اند و نه در فقه  از اعتدال محمد بن عبدالوهاب تبعیت کرده‌اند، بلکه از همه گروه‌های یاد شده تنها جنبه‌های غلو آمیز و افراط گرایی را اقتباس کرده و از موارد اعتدال دوری جسته‌اند.

تا جایی که می‌توان گفت: در زمان پیامبر مسلمان شدن بسیار آسان و خروج از اسلام بسیار سخت بود، اما در زمان وهابیت، مسلمان شدن بسیار سخت و ارتداد( خروج از اسلام) بسیار آسان است.[2]  البته ناگفته نماند که علمای عربستان در نتیجه فشارهای سیاسی، در برخی موضوعات اندکی از غلو وافراط  عقب نشینی کرده‌اند و نیز تحت تاثیر مسائل سیاسی، فرهنگی وحزبی جدید، مسائلی را به اعتقادات خود افزودند. خواننده عزیز برای آگاهی بیشتر می‌توانید به لینک‌های زیر مراجعه فرمایید.[3]

پی‌نوشت:
[1]. دکتر «شیخ حسن فرحان المالکی» اندیشمند و مبارز سنی عربستانی، در سال 1390 هجری قمری در منطقه «بنی مالک جنوبی» 150 کیلومتری شرق شهر «جازان» متولد شد، وی از چهره‌های مشهور در بین پژوهش‌گران تاریخی در کشورهای عربی و به ویژه عربستان سعودی محسوب می‌شود.
[2]. حسن بن فرحان المالکی، نصیحة لشباب المسلمین فی کشف غلوالعلماء المعاصرین فی المملکة العربیه السعودیه، باترجمه(نگاهی به غلو اندیشی وافراط گرایی علمای معاصر عربستان)مترجم: معاونت پژوهشی موسسه فرهنگی وهنری آفتاب خرد، نشر موسسه آفتاب خرد، تهران 96ش، چاپ سوم، ص78
[3]. انتقادی شدید و به حق عالم سنی عربستان، به وهابیت
در این دوره مسلمان شدن بسیار سخت است