نشانه‌های غلوّ در فتواهای «شیخ محمد بن ابراهیم آل الشیخ»[1] مفتی اسبق و نخستین مفتی رسمی عربستان عیان و آشکار است. از بین فتواهای غلوّ آمیز  ایشان یک مورد را به همراه نقد آن توسط عالم سنی ذکر می‌کنیم. این مفتی اعظم عربستان می‌نویسد: «هرکس ابوطالب را مسلمان بداند واجب القتل است»[2]

و امّا جواب عالم سنی دکتر «شیخ حسن فرحان المالکی»[3] اندیشمند و مبارز سنّی عربستانی، در نقداین فتوا می‌گوید: اینکه ابوطالب، اسلام آورده یا برکفر مرده است، مسأله‌ای اختلافی در میان اهل سنت محسوب می‌شود ولی امامیه و زیدیه ، ابوطالب را مسلمان و جزء صحابه بزرگ می‌دانند.
این یک مسأله تاریخی است که به ویژه در میان مذاهب سنی  و غیر سنّی، جای اجتهاد دارد و باید فضای اجتهاد درباره آن باز باش، زیرا اگر هر یک مذاهب بخواهند به خاطر این مسأله، یکدیگر را واجب القتل قلمداد کنند، دیگر همزیستی میان آن‌ها امکان پذیر نیست،  همه شیعیان امامیه و زیدیه معتقد به مسلمانی ابوطالب هستند وحتی برخی اهل سنت نیز مانند شیخ مکه جناب «سید عبدالله دحلان» در مورد ایمان ابوطاب کتاب نوشته‌اند.[4]

نتیجه: بررسی‌ فتواهای غلو اندیش و افراط گرای علمای عربستان، گویای این حقیقت است که آنچه در تفکر وهابیت عربستان تجلّی دارد نوعی تقلیل‌گرایی و محدود‌اندیشی نسبت به فقه و اعتقادات اسلامی است که با مطلق گرایی علمای عربستان همراه شده و آنان با احساس استغنا و ناآگاهی از فقه سایر مذاهب به طور یک جانبه براندیشه‌هایی تاکید می‌کنند که مخالف و در مقابل تفکرات اسلامی مذاهب گوناگون قرار دارد. خواننده عزیز و بصیر برای آگاهی بیشتر می‌توانید به لینک‌های زیر مراجعه فرمایید.[5]

 

پی نوشت:
[1]. «محمد بن ابراهیم آل الشیخ» مفتی اسبق عربستان،  نخستین مفتی رسمی این کشور. که چندین نهاد حکومتی زیر نظر وی کار می‌کردند. مجموع فتواها و رساله های او در 13 جلد چاپ شد وبه دستور ملک فیصل منتشر شد.  فتوای مشهور او مانند: هرکس ابوطالب را مسلمان بداند واجب القتل است. اهدای خون حرام است. .تنها گوشت چهارپایانی حلال است که وهابی ها آن را ذبح کنند.
[2].  حسن بن فرحان المالکی، نصیحة لشباب المسلمین فی کشف غلوالعلماء المعاصرین فی المملکة العربیه السعودیه، باترجمه(نگاهی به غلو اندیشی وافراط گرایی علمای معاصر عربستان)مترجم: معاونت پژوهشی موسسه فرهنگی وهنری آفتاب خرد، نشر موسسه آفتاب خرد، تهران 96ش، چاپ سوم،ص128
[3]. دکتر «شیخ حسن فرحان المالکی» اندیشمند و مبارز سنی عربستانی، در سال 1390 هجری قمری در منطقه «بنی مالک جنوبی» 150 کیلومتری شرق شهر «جازان» متولد شد، وی از چهره‌های مشهور در بین پژوهش‌گران تاریخی در کشورهای عربی و به ویژه عربستان سعودی محسوب می‌شود. او در مقدمه کتابش به نام« نصیحة لشباب المسلمین فی کشف غلوالعلماء المعاصرین فی المملکة العربیه السعودیه» می‌گوید: بیست سال در کشور عربستان زندگی کردم و در طول این سال‌ها به تالیف و پژوهش و موعظه مشغول بوده‌ام . مدت‌ها در برابر غلوّ بسیاری از علمای عربستان سکوت کردم، به این امید که هدایت شوند و از مسیر خویش بازگردند، لیکن فایده ای نداشت، زیرا خداوند انسان‌های لجباز و معاند را با محروم کردن آنان از هدایت، مجازات می‌کند
[4].حسن بن‌فرحان‌المالکی، نصیحة لشباب المسلمین فی کشف غلوالعلماء المعاصرین فی المملکة العربیه السعودیه، باترجمه(نگاهی به غلو اندیشی وافراط گرایی علمای معاصر عربستان)مترجم: معاونت پژوهشی موسسه فرهنگی وهنری آفتاب خرد، نشر موسسه آفتاب خرد، تهران 96ش، چاپ سوم،ص128
[5]. مفتیان مشهور و مؤثر حکومت سعودی سوم
غلو اندیشی و افراط گرایی مفتی عربستان «شیخ عبدالله بن جبرین»
نقد افراط گرایی وهابیت توسط عالم سنی در کتاب«نصیحة لشباب المسلمین»
بیست سال اختلاف در نصب پرده حجره نبوی
غلو اندیشی و افراط گرایی علمای معاصر عربستان