دکتر «شیخ حسن فرحان المالکی» اندیشمند و مبارز سنی عربستانی، در سال 1390 هجری قمری در منطقه «بنی مالک جنوبی» 150 کیلومتری شرق شهر «جازان» متولد شد، وی از چهره‌های مشهور در بین پژوهش‌گران تاریخی در کشورهای عربی و به ویژه عربستان سعودی محسوب می‌شود.
او در مقدمه کتابش به نام« نصیحة لشباب المسلمین فی کشف غلوالعلماء المعاصرین فی المملکة العربیه السعودیه» می‌گوید: بیست سال در کشور عربستان زندگی کردم و در طول این سال‌ها به تالیف و پژوهش و موعظه مشغول بوده‌ام. مدت‌ها در برابر غلوّ بسیاری از علمای عربستان سکوت کردم، به این امید که هدایت شوند و از مسیر خویش بازگردند، لیکن فایده ای نداشت، زیرا خداوند انسان‌های لجباز و معاند را با محروم کردن آنان از هدایت، مجازات می‌کند.[1]

مولف در این کتاب درتلاش است بر اساس اندیشه و عمل‌کرد علمای عربستان بخصوص سه نسل از مفتی‌های رسمی آن ، تحلیلی مستند از وضعیت غلو‌گرایی و افراط‌گری مذهبی و علل آن ارائه دهد.
او با طرح این سوال که آیا تفکر افراطی، ریشه در داخل عربستان دارد یا خیر به بررسی فقه و عقاید علمای عربستان پرداخته و جایگاه آن‌ها را به لحاظ برخوراری از صلاحیت علمی و اندیشه دینی مورد نقد قرار داده است.

از دیدگاه مؤلف، علمای عربستان نه تنها عالم به فقه و عقاید سایر مذاهب نیستند بلکه به اندیشه احمد‌بن‌حنبل، ابن‌تیمیه و محمد‌بن عبدالوهاب نیز وفادار نمانده و صرفا با تاکید بر بخش‌هایی از اندیشه محمد‌بن‌عبدالوهاب که بر غلوگرایی، افراط اندیشی و بویژه تکفیر تاکید دارد، محدود مانده‌اند. مؤلف تلاش دارد این نقیصه رفتاری و رویکردی علمای عربستان را با ارائه شواهد و مستندات فقهی و اعتقادی مورد بازکاوی و تحلیل قرار دهد. خواننده عزیز شما می‌توانید سر فصل‌ها و باب‌ها و بخشی از محتوای  این کتاب را در لینک‌های زیر مشاهده فرمایید.[2]

 

پی‌نوشت:
[1]. حسن بن فرحان المالکی، «نصیحة لشباب المسلمین فی کشف غلوالعلماء المعاصرین فی المملکة العربیه السعودیه»باترجمه(نگاهی به غلو اندیشی وافراط گرایی علمای معاصر عربستان)مترجم: معاونت پژوهشی موسسه فرهنگی وهنری آفتاب خرد، نشر موسسه آفتاب خرد، تهران 96ش، چاپ سوم،ص32
[2]. نقد افراط گرایی وهابیت توسط عالم سنی در کتاب«نصیحة لشباب المسلمین»
مفتیان مشهور و مؤثر حکومت سعودی سوم
غلو اندیشی و افراط گرایی علمای معاصر عربستان
غلو اندیشی و افراط گرایی مفتی عربستان «شیخ عبدالله بن جبرین»