گفتند آزادی، سریع شادی می‌کنند مگر ما محدود و در قیدوبند بودیم؟ گفتند آزادی، سریع نگاه به حجاب می‌کنند مگر حجاب مانع آزادی است؟ گفتند آزادی، سریع روسری سفید را در مقابل چادرسیاه علم می‌کنند مگر چادر مانع آزادی است؟دوست من ما همه آزادیم و آزادی را دوست داریم اما نه آن آزادی که فرهنگ برهنگی غرب می‌خواهد. یادمان نرود ما مسلمانیم.

حضرت آیت الله جوادی آملی می‌فرماید: «آزادی دراسلام به معنای اجرای احکام عقلانی است نه اِعمال خواسته‌های نفسانی. انسانی آزاد است که مطیع غرایز حیوانی خود نباشد، چون آزادی درمقابل بردگی است. آزاد کسی است که پیرو حکم فطرت و عقل باشد نه تسلیم نفس و شهوت. فلسفه اصلی جعل تکالیف الهی، رهایی از قیدهای بشری است، نه محدودیتی برای آزادی.
براین پایه درفرهنگ آسمانی اسلام، آزادی با عبودیت حق عجین، و اسارت با تبعیت از هوای نفس قرین است، بنابراین آزادی به معنای بی‌بندوباری و تبهکاری و گناه نیست. بلکه اسلام می‌گوید انسان باید بندگی کسی را در سر داشته باشد که به او حیات بخشیده است. این بندگی، ملایم طبع و فطرت اوست و هرگونه بندگی دیگران درخلاف مسیر فطرت انسانی است.»

پی نوشت:

آیت الله جوادی آملی، تفسیر موضوعی جلد ۱۷ جامعه در قرآن، گروه تحقیق: حجت الاسلام مصطفی خلیلی، چاپ چهارم، 1391ش