پرسش این جاست که بردگان  وهابی ها چه کسانی بودند؟؟!! آیا یهودی ها, مسیحی ها ویا بت پرست ها بودند؟! با بررسی  کتابهای تاریخی می بینیم که این بردگان ,کسانی جز خود مسلمانان نبودند!


یکی دیگر از شاخه های فساد وهابی ها  برده داری بوده است  .  ((ابو اسحاق حُوِینی )) یکی از علمای سرشناس وهابی مصر که  عملیات روانی سنگینی در مصر علیه شیعیان آغاز و تشدیدکردند  که محور اصلی تمام نظرات تکفیری شیوخی چون ابواسحاق الحوینی، ودیگران، بودند.مانند یهودی قلمداد کردن عقاید شیعه،واکنون بدنه اصلی شیوخ سلفی مصر، ابواسحاق حوینی، ودیگران می باشند  که همگی تحصیل‌کرده عربستان سعودی‌اند. این عالم وهابی

 فتوا داده که بهتر است برای سود اقتصادی بیشتر دوباره به این کار( برده داری ) دست بزنیم  وی می گوید ((ما در زمان جهاد هستیم .جهاد در راه خدا سایه اش را بر سر ماه انداخته است.جهاد در راه خدا سود بخش است ......

. صحابه در این راه با یکدیگر مسابقه می دادند واین فقری که ما الان داریم  به خاطر تر ک جهاد است !چه اتفاقی می افتاد  اگر هر  سال دو وسه بار جنگ می رفتیم ؟! آیا مردم بسیاری در زمین مسلمان نمی شدند ؟وهر کسی   که این دعوت ما را قبول نمی کرد وبا آن مخالفت می کرد  با اومی جنگیدیم واموال وزنان وفرزندانش را به اسارت می گرفتیم وهمه اینها ثروت می آورد ,هرمجاهدی با جیب پر از پول بر می گشت همرا ه سه یا چهار غلام وزن وکودک که ارزش هر کدام سیصد سکه نقره یا طلا بود .[1]

جناب عبد الرحمن بن حسن برهان الدین الجبرتی (ولد فی القاهرة عام 1756 - وتوفی فی القاهرة عام 1825).مورخ مصری در کتاب عجائب الآثار می نویسد (( وهابی ها بامردم طائف که همگی از اهل سنت بودندبه جنگ پرداختند واین جنگ سه روز طول کشید تا این که وهابی ها شهر را فتح کرده وبا زور بر آن مسلط شدند وهمه مردان را کشته وزنان و کودکان را به اسیری گرفتند واین سیره وهابی ها با کسانی است که به جنگ آنهامی آیند ))[2]

همچنین سرهنگ مسلمان روس  ((عبدالعزیز دولتشین)) در سفرنامه اش که شرح حال وضعیت عربستان است در سال 1899 میلادی در فصل  تجارت بردگان می نویسد(( این تجارت ,یکی از تجارت های رایج در عربستان است اما هیچ گونه دلیل شرعی برای به بردگی گرفتن آنها وجود ندارد , زیرا هیچ کدام از این بردگان در جنگ با غیر مسلمان ها اسیر نشده اند ))[3] و[4]

 

پی نوشت

[1] کلیپ با عنوان فتوای شیخ وهابی به کشتار وبرده داری

Htt://www.aparat.com/v/J5vas

[2] کتاب عجائب الآثار ج 2ص554( وحاربهم اهلها ثلاثة ایام حتی غلبوا) (واسرو النساء والاطفال)

[3] کتاب الحج قبل مئة سنة ص 154 مترجم یفیم ریزفان الرحلة السریة للضابط الروسی عبدالعزیز دولتشین الی مکة المکرمة ۱۸۹۸-۱۸۹۹،الصراع الدولی علی الجزیرة العربیة و العالم الاسلامی،روایة وصفیة بدیعة للتاریخ و الجغرافیا و السیاسة و الاجتماع و الادارة

[4] کتاب خائن الحرمین حبیب عباسی ص55