تمسک به قرآن واهل بیت  تنها راه وحدت ونجات

واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تَفَرَّقوا (آل عمران آیه 103) ثعلبی متوفای 427ه.ق ازمفسرآن اهل سنت در تفسیر آیه شریفه از امام صادق علیه السلام نقل کرده  که فرمود نحن حبل الله الذی قال الله ((واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا )) وما اهل بیت همان ریسمان خداوندی هستیم که خداوند در قرآن فرموده همگی به ریسمان خدا چنگ بزنید ودچار تفرقه نشوید ((تفسیر ثعلبی الکشف والبیان ج 3ص163))  و((شواهد التنزیل ج1ص168ح177)) و(( قندوزی از ثعلبی در ینابیع الموده لذوی القربی  ج1ص356وج2ص368و440)) و((الصواعق المحرقه باب حادی عشر فصل اول ص151))

وهمچنین حاکم حسکانی متوفای حدود 470 هق ازعلمای اهل سنت نیز از رسول اکرم نقل کرده که فرمود  ((هر کس دوست دارد که سوار کشتی نجات شود وبه ستون قابل اعتماد تکیه کند وبه ریسمان محکم الهی چنگ زند علی را ولی خود انتخاب کند وفرزندان  هدایت گر علی را امامان خویش قرار دهد)) شواهد التنزیل ج1ص168ح177

 ودر بعضی از  روایات آمده است که نبی مکرم اسلام  صلی الله علیه وآله وسلم فرمودند .......

برآنان پیشی نگیرید( کتاب الله وعترتی ) وفاصله نداشته باشید که موجب هلاکت است ودر مقام آموزش به آنان نباشید که آنان ازهمه شما داناترند .((المعجم الکبیر طبرانی ج5ص166ح 4971))و((مجمع الزوائد ج9ص163)) و((الدر المنثور ج2 ص60))

 وهمچنین آلوسی که تفکر سلفی ووهابی دارد این حدیث ثقلین را در تفسیر آیه شریفه ((واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا ))آل عمران آیه 103اززید بن ثابت نقل  کرده می گوید ((و ورد بمعنی ذلک اخبار کثیرة )) به این مضمون روایات زیادی وارد شده است ( تفسیر آلوسی ج4ص18)

 واز جمله کتب تفسیری دیگر اهل سنت که می توان نام برد تفسیر فخر رازی است که این حدیث ثقلین (انی تارک فیکم الثقلین ,کتاب الله تعالی حبل ممدود من السماءالی الارض وعترتی اهل بیتی ) را در ذیل آیه ((واعتصموا بحبل الله جمیعا)) آل عمران آیه 103 آورده است .

پس نتیجه ای که می توان گرفت این است که پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله نسبت به آینده مسلمانان بی تفاوت نبوده است وبهترین عامل بلکه منحصرترین راه برای تقریب میان مذاهب و وحدت میان مسلمانان را به امت معرفی کرده  که ضامن هدایت وبیمه از هر گونه ضلالت وگمراهی است .